TA KONTAKT  

AIS - en fackligt obunden yrkesideell förening för arkitekter

AIS ändamål är att verka för utveckling av samhällsplanering och arkitektur med respekt för naturvärden och den byggda miljön.
Vi arbetar för en god arkitektutbildning, nytänkande forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad samt för utveckling av arkitektrollen i plan- och byggprocessen.
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3