TA KONTAKT  

Historik

AIS – Arkitekter i Sverige bildades redan år 2002 på initiativ av Ann Lindegren Westerman, (då med namnet Nya SAR) i samband med att Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR, lades ner.

Avsikten var då och är alltjämnt att det i Sverige, liksom i våra grannländer, bör finnas både en facklig arkitektförening : Sveriges Arkitekter, SA, och en ideell arkitektförening: AIS – Arkitekter i Sverige.

Den ideella arkitektföreningen AIS vill sätta fokus på själva arkitektyrket och dess betydelse för att skapa de mervärden för individen, den upplevande människan i samhället, som ett fullgott arkitektarbete kan ge.

I en tid då arkitektens kunnande på flera sätt marginaliseras i byggande och stadsplanering vill AIS lyfta fram och öka förståelsen för arkitektens roll och betydelse i samhället.
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3