TA KONTAKT  

AIS ARKITEKTER I SVERIGE

AIS Arkitekter i Sverige är en yrkesideell förening för arkitekter, fackligt
obunden.

Föreningens ändamål

AIS vill verka för utveckling av samhällsplanering och arkitektur med respekt
för naturvärden och den byggda miljön.

AIS vill hävda betydelsen av kvalificerat arkitektarbete inom samhällsbyggnad
och husbyggnad gentemot allmänhet, byggherrar och myndigheter.

AIS vill verka för god arkitektutbildning, för forskning inom arkitektur och
samhällsbyggnad samt för utveckling av arkitektrollen i plan- och
byggprocessen.

Program för verksamheten

Verksamheten koncentreras för närvarande inom tre programområden:
➤ Djupare förståelse av arkitekturens betydelse i samhället
➤ Bättre förutsättningar för kvalificerat arkitektarbete
➤ Fördjupning av arkitektens kompetens och yrkesroll

Verksamheten bedrivs via rundabordssamtal, gruppaktiviteter och andra evenemang samt genom deltagande i den offentliga debatten och genom att påverka i angelägna ärenden t ex genom att arrangera upprop.

Information om aktiviteter sker:
➤ Dels via medlemsutskick
➤ Dels via hemsidan www.aisarkitekter.se
➤ För ytterligare information e-posta info@aisarkitekter.se

Verksamheten omfattar även att anordna arkitekttävlingar.
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3