TA KONTAKT  

Välkommen som medlem

AIS är en förening för arkitekter där du med dina kollegor kan diskutera yrkesfrågor, ta ställning i samtidsdebatten och forma framtiden med utgångspunkt från din yrkeskunskap.

Medlemskap ger dig del av

➤ En väl definierad yrkestitel
AIS ger genom medlemskap rätten till yrkestiteln Arkitekt AIS. Titeln bekräftar att dina kvalifikationer motsvarar kraven i EUs yrkeskvalifikationsdirektiv.

➤ Ett forum för kunskapsutveckling
AIS ger genom ArkitektForum Sverige, tillgång till nätverk, arbets- grupper och diskussioner kring frågor som förenar oss oavsett facklig tillhörighet och roll inom arkitektens olika arbetsfält.

Riktlinjer för inval

Medlemskap i AIS skall grundas på dels utbildning, dels yrkesverksamhet. Sökande skall dokumentera arkitektutbildning samt för arkitekter relevant yrkesverksamhet. Referenspersoner bör anges.
Invalsregler klicka här

Ansökan om medlemskap i AIS Arkitekter i Sverige prövas av styrelsen efter förslag från invalsnämnden. Vid bedömning av sökande är följande riktlinjer vägledande. Bedömningen av ansökan skall beakta sökandens grundkompetens och förtrogenhet med arkitektens yrkesverksamhet.

Den som har varit medlem i SAR kan efter anmälan bli medlem i AIS.
Medlemsavgiften är 600:- och 300:- för seniormedlem (70 år)

Ansökan

För att ansöka direkt via vår hemsida klicka här.
Alternativt kan du fylla i denna ansökningsblankett och skicka till AIS per post eller e-post.


Medlemsförmåner

➤ Använda yrkestiteln AIS
➤ Delta utan kostnad i arrangemang och rundabordssamtal arrangerade av AIS där avgift tas ut för ickemedlemmar.
➤ Vara med och påverka innehållet i AIS verksamhet.
➤ 20% rabatt på deltagaravgiften* i kurser anordnade av EGA *
 
*Rabatt ges på ordinarie deltagaravgifter för öppna kurser, med undantag för Utlandskurser i skilda ämnen, Säkerhet på väg och branschreglerna Säker vatteninstallation. 
Denna rabatt kan ej kombineras med mängdrabatter eller andra eventuella rabatter. Vid önskemål om företagsförlagda kurser lämnas offert i varje enskilt fall.


 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3