TA KONTAKT  

Forskning

AIS inleder ömsesidigt erfarenhetsutbyte med KTH, CTH, LTH och UMU

AIS, anser det vara viktigt för yrkesutövningen att teori och praktik målmedvetet utvecklas tillsammans. Varje tid, varje generation arkitekter, ställs inför uppgifter att lösa, som dels bygger på tidigare förvärvad kunskap och dels innebär tekniskt, gestaltningsmässigt och planmässigt nytänkande.

Arkitektens yrkeserfarenhet måste utvecklas genom att följa arkitekturforskningens landvinningar och återknyta erfarenheterna av praktiken till forskarna.

Med denna ambition har ett första steg tagits med företrädarna för arkitekturforskningen i första hand på KTH, att utveckla erfarenhetsutbyte med AIS medlemmar.
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3