TA KONTAKT  

Länkar

Allt om arkitektur portal för RIBA
Kalender med arkitekturrelaterade händelser dag för dag
www.architecture.com
 
Hela världen
Union Internationale des Architectes, UIA
Kalender med arkitekturrelaterade händelser , översikter arkitekturmuseer och arkitekturtidskrifter
www.uia-architectes.org
 
Stockholm
Arkitekturmuséet
www.arkitekturmuseet.se
 
Färgfabriken
www.fargfabriken.se
 
Magasin 3
www.magasin3.com
 
Forskning och utveckling Arkus
Forskning och utveckling med betydelse för arkitekters verksamhet
www.arkus.se
 
Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
www.formas.se
 
Fristående stiftelse för arkitekturforskning grundad av White arkitekter AB och Coordinator arkitekter AB.
www.arqforsk.se
 
SBUF
Svenska byggbranschens utvecklingsfond
www.sbuf.se
 
Arkitektutbildning
LTH Arkitektskolan vid Tekniska Högskolan i Lund
www.arch.lth.se
 
KTH Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan
www.arkitekturskolan.se

CTH Arkitektursektionen Chalmers Tekniska Högskola
www.chalmers.se/arch/SV
 
UMA Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet
www.arch.umu.se
 
Vidareutbildning
KKH Kungliga Konsthögskolans Arkitekturskola
www.kkh.se
 
Nordregio Nordic center for spatial development
www.nordregio.se

Arkitektorganisationer

AIS Arkitekter i Sverige
www.aisarkitekter.se
AIS är en yrkesideell förening för arkitekter i Sverige
 
Sveriges Arkitekter
www.arkitekt.se 
Intresseorganisation och fackförbund för arkitekter, inrednings-, landskaps- och planeringsarkitekter.
 
Internationella
Union Internationale des Architectes, UIA
UIA har 92 medlemssektioner varav de nordiska arkitektföreningarna utgör en medlemssektion.
www.uia-architectes.org
 
Europeiska
Architects Council of Europe, ACE
www.ace-cae.org
ACEs medlemskrets omfattar de nationella organisationer, som i EU/EFTA-länder representerar arkitekter som uppfyller kraven i EUs yrkeskvalifikationsdirektiv.
SA Sveriges arkitekter är medlem.
 
Nordiska
Akademisk Arkitektförening, AA
www.arkitektforeningen.dk
 
Finlands Arkitektförbund, SAFA
www.safa.fi
 
Arkitektafelag Fo roya
www.ark.fo
 
Arkitektafélag Islands, AI
www.ai.is
 
Norske Arkitekters Landsforbund, NAL
www.mnal.no

Den fackliga världen

Sveriges Arkitekter
www.arkitekt.se
 
Arbetstagar- och intresseorganisation med företagarservice för arkitekter, inrednings-, landskaps- och planeringsarkitekter ingår i SACO. SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation
www.saco.se

Svensk Teknik och design, STD
www.std.se
 
Arbetsgivar- och branschorganisation för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag ingår i Almega.
Almega Tjänsteförbunden
www.almega.se
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3